Now Reading
ABS-CBN, Sun Life join hands to provide financial education for OFWs on TFC

ABS-CBN, Sun Life join hands to provide financial education for OFWs on TFC

charo 1

Among the major lessons that the COVID-19 pandemic has shown families around the world is that long-term financial security is an absolute necessity.

This reality dawned with great impact on Overseas Filipino Workers (OFWs), especially when over 1.7 million of them have been repatriated since the start of the pandemic, according to the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).   

In a bid to help OFWs achieve financial wellness and come home to the Philippines for good, Sun Life Philippines (Sun Life), a leading international financial services organization, and TFC, ABS-CBN’s flagship international multiplatform media brand, recently launched “Shine On, Overseas Pinoy”, a talk show that provides relevant financial education to OFWs and their families towards achieving a stable financial future.

Hosted by award-winning actress and TV host, Charo Santos, who is also Sun Life brand ambassador, “Shine On, Overseas Pinoy” debuted on May 14, 2022, on TFC in Asia, Europe, and Middle East.  TFC will broadcast a new episode every Saturday and Sunday.

Each episode will feature Santos with a guest OFW and an expert financial advisor discussing real life financial concerns and possible solutions.  The episodes will cover relevant topics like alternative sources of income, health protection for OFWs and their families, life insurance, education and retirement planning, estate planning, building an emergency fund, and starting a business, among others.

“With over 10 million overseas Filipinos across the globe that contribute up to 10 percent of the country’s GDP, OFWs are undoubtedly one of the most important sectors in our nation,” said Alex Narciso, president of Sun Life of Canada (Philippines) Inc.  “Sun Life is committed to helping them plot a path towards their eventual homecoming where they can look forward to a comfortable retirement.  ‘Shine On, Overseas Pinoy’ is a solid step towards that direction.”

Santos, for her part, explained why she said yes to hosting “Shine On, Overseas Pinoy”: “I saw the value in imparting knowledge to our kababayan about financial management. Many of them are scared about what to do with their salaries and savings and this is because of lack of relevant knowledge and information. That is the need that this show addresses and we promise that they will learn a lot from useful and practical expert financial advice. We at ABS-CBN are so delighted to have partnered with Sun Life for this.”    

OFWs who wish to know more about “Shine On, Overseas Pinoy” or want to avail of any of Sun Life’s insurance and investment products before leaving the Philippines to work abroad, while they are in the Philippines for a vacation, or upon their homecoming may visit www.sunlife.co/shinepinoy 

charo 1

Nagkapit-kamay ang ABS-CBN at Sun Life upang magbigay ng pinansyal na edukasyonpara sa mga OFW sa “Shine On, Overseas Pinoy” sa TFC 

Nagsimulang ipalabas ang talk show sa TFC noong ika-14 ng Mayosa Asia Pacific, Europe, at Middle East

 Isa sa mga pangunahing aral na ipinamalas ng pandemya ng COVID-19 sa mga pamilya sa buong mundo ay ang pangangailangan ng pangmatagalang pinansiyal na seguridad. 

Napakalaki ng epekto ng katotohanang ito para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs), lalo na nang mahigit 1.7 milyon sa kanila ang na-repatriate mula nang magsimula ang pandemya, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA). 

See Also

Sa hangarin na matulungan ang mga OFW na makamit ang pinansiyal na kaalaman kapag bumalik na sila para manatili sa Pilipinas, ang Sun Life Philippines (Sun Life), isang nangungunang internasyonal na organisasyon ng mga serbisyo pinansiyal, at ang TFC, ang pangunahing internasyonal na multiplatform media brand ng ABS-CBN, ay naglunsad kamakailan ng “Shine On, Overseas Pinoy,” isang talk show na nagbibigay ng kaukulang pinansiyal na edukasyon sa mga OFW at kanilang mga pamilya upang kanilang makamit ang matatag na kalagayang pinansiyal. 

Ang premyadong aktres at TV host na si Charo Santos, na isang Sun Life brand ambassador, ang magho-host ng “Shine On, Overseas Pinoy.” Ang programa ay napapanood simula Mayo 14, 2022, sa TFC sa Asia, Europe, at Middle East. Bagong episode ang mapapanood sa TFC tuwing Sabado at Linggo.

Tampok sa bawat episode si Santos kasama ang isang guest na OFW at isang expert financial advisor na tatalakay sa mga totoong buhay na financial concerns ng OFW, at kung ano ang mga posibleng solusyon dito. Ang bawat episode ng programa ay may  mga kaugnay na paksa tulad ng mga alternatibong sources ng income, proteksyon sa kalusugan ng OFW at kanilang mga pamilya, insurance, edukasyon at pagpaplano sa pagreretiro, pagpaplano ng mga ari-arian, pagbubuo ng emergency fund, at pagsisimula ng negosyo, bukod sa iba pa. 

“Sa mahigit 10 milyong overseas Filipinos sa buong mundo na nag-aambag ng abot sampung porsiyento ng GDP ng bansa, hindi maipagkakailang sila ay isa sa pinaka-importanteng sektor sa ating bansa,” sabi ni Alex Narciso, presidente ng Sun Life of Canada (Philippines) Inc. “Nakatuon ang Sun Life na tulungan silang magplano nang mabuti para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, para naman makakaasa sila sa isang komportableng pagreretiro. Ang ‘Shine On, Overseas Pinoy‘ ay isang matatag na hakbang patungo sa direksyong iyon.” 

Para kay Santos, pumayag siyang maging host ng “Shine on, Overseas Pinoy” dahil “nakita ko ang halaga ng pamamahagi ng kaalaman sa ating mga kababayan tungkol sa financial management. Marami sa kanila ang natatakot kung ano ang gagawin nila sa kanilang sahod o naipon dahil nga kulang o wala silang kaalaman tungkol dito. Yun ang pangangailangan na pinagtuunuan ng pansin ng programang ito. Pangako namin na marami kayong mahalaga at praktikal na financial advice na mapupulot. Kami sa ABS-CBN ay lubos na nagagalak sa aming partnership na ito with Sun Life.”   

Para sa mga OFWs na nais magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa “Shine On, Overseas Pinoy“, o nais subukan ang kahit ano sa mga Sun Life insurance and investment products bago umalis ng Pilipinas para mag-trabaho abroad, o habang nagbabakasyon sa Pilipinas, o kapag bumalik na sila sa Pilipinas, mangyaring pumunta lamang po sila sa www.sunlife.co/shinepinoy .    

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Leave a comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.